Home Uitdagingen Duurzaamheid

Duurzaamheid

Veranderingen in de markt, ontwikkelingen bij concurrenten, verwachtingen van klanten: ondernemers willen hier graag op inspelen maar worden hierin tegengehouden door starre bedrijfsprocessen en activiteiten die niet schaalbaar zijn. Dit maakt een snelle expansie, toetreding tot nieuwe markten of het introduceren van nieuwe productlijnen bijna onmogelijk.

Digital Transformation

We overschatten de impact van nieuwe technologie op de korte termijn, maar onderschatten de impact op de lange termijn (Ray Charles Amara). Precies datzelfde geldt voor Digital Transformation. In een continue stroom van innovatie hebben nieuwe technologieën een fundamentele verandering in verschillende marktsegmenten gecreëerd. Digital Transformation is een aantal jaar geleden in gang gezet. 60% van CEO’s zegt achter te lopen in hun eigen transformatie.

We digitaliseren wel, maar transformeren niet – Harry Boers

Digital Transformation Strategie

Organisaties die succesvol digital transformeren, brengen in hun strategie focus aan op de volgende drie onderwerpen: Customer Experience, Employee Empowerment en Optimized IT Operations.

 1. Customer Experience: de ultieme klantervaring bieden door een optimale samenwerking tussen Marketing, IT en data teams.
 2. Employee Empowerment: een wendbare organisatie met medewerkers die beschikken over moderne tools en data.
 3. Optimized IT Operations: een gemoderniseerde schaalbare IT omgeving met robuuste en flexibele processen en aandacht voor governance & security.

Onze werkwijze

 • Initiatiefase

  Initiatiefase

  Fase 0 is de initiatie- en offerte fase. We maken kennis met elkaar en krijgen een beeld van de business case, we kijken hier vooral naar het “waarom” van de vraag. Onze digital consultants kijken of wij de juiste partner zijn voor de business case die er ligt en visa versa. In deze fase worden de features en richtlijnen van de applicatie op hoofdlijnen duidelijk. Aan het einde van deze fase volgt een begroting voor de eerste fase van het ontwikkeltraject, de Design & Definitie faseJullie geven commitment af op de uren die nodig zijn in de Design & Definitiefase. Wij begrijpen dat jullie op dit moment ook een begroting willen hebben voor de realisatiefase,  daarom geven we een indicatie af voor de realisatiefase op basis van de features die genoemd zijn in dit document. Die indicatie in combinatie met de begroting in dit document,  geeft jullie als opdrachtgever een helder beeld van het benodigd budget voor het volledig traject. Wij zijn ervan overtuigd dat we binnen dit budget een eerste release kunnen doen. De product owner in ons team zal onze specialisten, maar ook jullie als opdrachtgever voortdurend scherp laten zijn op designkeuzes om niet over het vastgestelde budget heen te gaan. 

 • Definitie & Design

  Definitie & Design

  Op basis van de features die beschreven zijn in dit document gaan we aan de slag. We ontwerpen de verschillende schermen die van belang zijn voor de applicatie, verfijnen de vraagspecificatie en bepalen de technische systeem architectuur. Jullie zullen merken dat tijdens de interactie met onze specialisten er nieuwe ideeën en inzichten zullen ontstaan. De features zoals beschreven in dit document zullen gedetailleerd worden uitgewerkt en wellicht op sommige vlakken wijzigen. Het doel is om binnen de begrote uren voor deze fase een definitief ontwerp van het MVP op te leveren om daarna te kunnen starten met de realisatie. 

  Deliverables na deze fase: 

  • Visueel, functioneel en technisch ontwerp van de applicatie; 
  • Uitgewerkt MVP document met alle user stories en documentatie; 
  • Volledige inrichting in ons projectmanagementsysteem Jira om direct aan de slag te gaan met ontwikkelen; 
  • Gedetailleerde begroting van de realisatiefase. 
 • Realisatie

  Realisatie

  Aan het einde van de Design & Definitiefase wordt er een definitieve begroting afgegeven voor fase 2 -de realisatiefase- om een eerste release te kunnen doen. Jullie dienen deze begroting te accorderen, zodat we vervolgens kunnen starten met het development van de applicatie. We werken gedurende de realisatiefase volledig via de Agile SCRUM projectmanagement methodiek in de vorm van korte sprints met aan het einde van iedere sprint een demo van een deel van de applicatie en een urenverantwoording. 

  Deliverables na deze fase: 

  • Volledig functionerende applicatie vormgegeven in de Design & Definitie fase; 
  • SLA (Service Level Agreement) voor het beheer en doorontwikkeling van de applicatie. 
 • Beheer en doorontwikkeling

  Beheer en doorontwikkeling

  Op het moment dat het MVP gelanceerd is middels een eerste release nemen wij de applicatie in beheer en gaan we in gesprek over de doorontwikkeling van de applicatie. Op  het moment dat er nieuwe features worden bedacht, dan doorlopen we eigenlijk fase 1 en 2 opnieuw, zodat we aan het einde van fase 2 weer een nieuwe release kunnen doen.  Op deze wijze blijft de applicatie optimaal functioneren en kunnen we anticiperen op veranderingen in de business requirement aan jullie kant. Alle afspraken die van belang zijn in deze fase worden vastgelegd in het SLA.

Onze expertises
image description
Digital Consultancy

Het ontwikkelen van succesvolle digitale oplossingen doen wij dagelijks voor onze opdrachtgevers. Onze ervaren Digital consultants denken mee met iedere digitale uitdaging.

Bekijk expertise
image description
Digital design

Een interface moet ontworpen worden vanuit de belevingswereld van de gebruiker om effectief te zijn. Wij hebben jaren ervaring in het ontwerpen van interfaces van applicaties.

Bekijk expertise
image description
Software development

Wij leveren software oplossingen die écht aansluiten op de uitdagingen van onze opdrachtgevers. We ontwikkelen hoogwaardige software en applicaties.

Bekijk expertise